REFERENTIES

 

 

LUMUS genereert veel opdrachten via mond op mond reclame. Het is het grootste compliment dat je als organisatie kunt krijgen. Ook gaat LUMUS vaak terug naar organisaties waarvoor zij eerder produkten ontwikkelde en verzorgde.

De organisaties die u voor gingen:

 • Stichting Et Bientwark Oosterwolde
 • Zorggroep Tellens Bolsward
 • Stichting Partoer Leeuwarden
 • Kinderopvang Skasterlan Joure
 • William Schrikker Groep Diemen
 • Zorggroep Noorderbreedte Harlingen
 • Thuiszorg het Friese Land Leeuwarden
 • COA Utrecht
 • Incontext Hilversum
 • Kinderopvang Witmarsum
 • Stichting Kinderopvang Leeuwarden
 • Stichting Kinderopvang Lelystad
 • GCO Leeuwarden
 • Kindvak Den Bosch
 • Trizo Bunnik
 • STOC Bunnik
 • Totality Raeach Zwolle

In veel gevallen betreft het hier grotere organisaties waar LUMUS opdrachten heeft mogen uitvoeren op de diverse afdelingen en lokaties.

LUMUS
info@lumus.nl