LIANE DE DEUGD

INSPIRATOR

 

Na haar opleiding Opvoedkunde werkte zij een aantal jaren in de residentiële zorg als hulpverlener. Zij verruilde haar werk voor de opleiding van Dramatherapeut en later Docent Drama. Door haar theateractiviteiten kwam zij in contact met de Beeldende Kunst en ging opnieuw naar school. Als docent was zij geruime tijd werkzaam binnen het Sociaal Pedagogisch Onderwijs waar zij vorm gaf aan de vakken Methodiek, Drama, Intervisie en Beeldende vorming. In 2001 richtte zij haar bureau LUMUS op. Hierin komen haar competenties en talenten samen.

 

Liane de Deugd is naast haar werk van individueel begeleider (www.coaching-lumus.nl), actief als trainer communicatieve en creatieve vaardigheden, geeft zij o.a. vorm aan creatieve teamdagen, werkt zij als trainingsacteur in vaardigheidstrainingen en regisseert zij bij gelegenheid theaterprojecten. Ook ontwikkelt zij interactieve themavoorstellingen voor met name de Kinderopvang en de Ouderenzorg. Daarbij is zij actief Beeldend Kunstenaar.

 

Heer stijl van werken laat zich het best omschrijven als verrassend, inspirerend en energiek.

LUMUS
info@lumus.nl